Voor TeamNL centrum Zuid

TopSupport biedt TeamNL (centrum Zuid) sporters een volledig pakket van sportmedische zorg.

Verschillende professionals werken nauw met elkaar samen om (top)sporters sportfit te houden en snel en maximaal te ondersteunen bij sportletsel.

Inloopspreekuur voor sportletsel

TeamNL sporters kunnen zonder afspraak en verwijzing terecht bij de fysiotherapeut van TopSupport.

Maandagavond: 18.00 - 19.00 uur
Woensdagochtend: 08.30 - 9.30 uur
Donderdagmiddag: 17.00 - 18.00 uur

Om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, vragen we u wel even te bellen voor het inloopspreekuur.

Werkwijze

De werkwijze van het inloopspreekuur laat zich samenvatten in drie woorden: efficiënt, snel en samen.

 • De fysiotherapeut stelt het probleem van de sporter vast. Indien nodig wordt de sportarts of orthopedisch chirurg direct geraadpleegd voor het stellen van een diagnose. Deze zorgt er, in samenspraak met de huisarts, voor dat de juiste diagnostiek zo snel mogelijk plaatsvindt op locatie.
 • Als het letsel kan worden behandeld door (sport)fysiotherapeut, manueel therapeut of sportarts maken zij met de sporter direct afspraken voor de behandeling. 
 • Als er letsel is waarbij een andere interventie noodzakelijk is, wordt er direct een afspraak gemaakt bij de sportorthopedisch chirurg, die gespecialiseerd is in het desbetreffende letsel. Dit alles in samenspraak met de huisarts van de sporter.

Tarieven

 • Het inloopspreekuur sportletsel is gratis. Overige verrichtingen van de fysiotherapeut worden rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering.
 • Een eventuele behandeling door de orthopedisch chirurg wordt rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
 • Voor een sportmedisch onderzoek of een consult bij de sportarts ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen. De factuur kunt u afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden declareren bij uw zorgverzekeraar.

Sport Medisch Onderzoek

Voor TeamNL sporters is er een sportmedisch onderzoek ontwikkeld. Het basisonderzoek kan uitgebreid worden met 1 of 2 aanvullende onderzoeken.

basis

 • NOC*NSF Vragenlijst (wordt vooraf naar u toegezonden)
 • Lengte, gewicht, vetpercentage
 • Urinetest en ogentest
 • Algemeen intern en orthopedisch onderzoek
 • Longfunctieonderzoek en een rust ECG (is elektrocardiogram of ‘hartfilmpje')
 • Bloedonderzoek; hemoglobine
 • Advies; belasting en belastbaarheid
 • Schriftelijke rapportage 

basis + inspanningstest

Voor (top)sporters die willen weten hoe zij er conditioneel voor staan kan het TeamNL SMO worden uitgebreid met een inspanningstest. 

basis + inspanningstest + ademgasanalyse

Voor (top)sporters die willen weten hoe zij er conditioneel voor staan en die een gericht trainingsadvies willen voor prestatieverbetering kan het RTO Zuid SMO worden uitgebreid met een inspanningstest met een ademgasanalyse.

Afspraak maken

Voor een sport medisch onderzoek heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig. Graag bij het maken van de afspraak vermelden dat u TeamNL sporter bent en voor welk onderzoek u kiest. Het onderzoek neemt ongeveer 2 uur in beslag.

 

Tarieven

Voor een sportmedisch onderzoek ontvangt u een factuur die u zelf dient te betalen. De factuur kunt u afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden declareren bij uw zorgverzekeraar.

Bekijk ons tarievenoverzicht.

Wat neemt u mee?

 • Een legitimatiebewijs
 • Urine in een klein, schoon flesje of potje
 • De ingevulde vragenlijst
 • In geval van sportmedische klachten: relevante sportmaterialen (sportschoenen etc)
 • Voor de inspanningstest: sportkleding en sportschoenen

Stel je vraagWij beantwoorden je vraag binnen 2 werkdagen

Voor medische vragen: neem telefonisch contact op met de polikliniek of maak gebruik van BeterDichtbij als je daarvoor bent aangemeld. Gebruik het afsprakenformulier voor het maken of wijzigen van een afspraak.