St. Anna Logo

Abonnementen

Automatische incasso per maand vooraf, prijzen zijn inclusief BTW.
Aanvangskosten zijn € 30,- Dit is inclusief de intake door een sportcoach en een gezondheidscheck. 

 

Jaar

12x 1 maand

Half jaar

6x 1 maand

3 maanden

3x 1 maand

Beweegprogramma zwemmen
1x per week 

€ 422,-

(€ 35,-  per maand)

€ 244,-

(€ 40,- per maand)

€ 132,-

(€ 44,- per maand)

       

Beweegprogramma
zwemmen
2x per week

€ 831

(€ 69,- per maand) 

€ 456

(€ 76,- per maand) 

€ 253,-

(€ 84,- per maand)

 

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsgelden
Deze worden via een machtigingsovereenkomst betaald. Ten behoeve van de inschrijving heeft Anna TopSupport een kopie van een geldig identiteitsbewijs nodig.

Startperiode
Instromen in een beweegprogramma kan elk moment. De minimale groepsgrootte is 6 deelnemers. Een jaarabonnement geldt voor 51 weken per jaar (week 52 is Anna TopSupport gesloten). Op officiële feest- en gedenkdagen worden geen trainingen gegeven.

Evaluatie & eventuele verlenging
Het beweegprogramma heeft een begindatum + einddatum. 1 maand voorafgaande het beëindigen van het abonnement vindt er een evaluatie plaats met de sportcoach. 

Opzegtermijn
1 kalendermaand vóór ingang van de nieuwe periode van het abonnement. Opzegging kan uitsluitend met het daarvoor bestemde formulier.

Restitutie
Er vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats. Niet nagekomen trainingen kunnen niet worden ingehaald.

Ziekte of verzuim
Alleen met een geldende doktersverklaring kan het abonnement tijdelijk worden stopgezet (voor max. 1 jaar).

Tarief
De tarieven gelden tot en met 31 december 2023 en zijn inclusief 21% BTW. Aan de vermelde tarieven kunnen geen rechten worden ontleend.