St. Anna Logo

TopSupport is een ANBI instelling: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat wil zeggen dat giften aan onze organisatie vrijgesteld zijn van belasting.

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) van TopSupport is: 809562558.