Naar het nieuwsoverzicht

TopSupport is trots op hercertificering SCAS

We zijn er toch weer trots op: TopSupport heeft de hercertificering van het SCAS wederom positief doorlopen. Met het behaalde certificaat laten we zien dat onze sportartsen voldoen aan alle gestelde normen en eisen voor vakbekwaamheid. En dat TopSupport als sportmedische instelling alle producten en diensten goed op orde heeft. Komende vier jaar blijven we er alles aan doen om deze hoge standaard vast te houden in de begeleiding van de sporter.