Naar het nieuwsoverzicht

Anna TopSupport heeft audit in opdracht van Keurmerk glansrijk doorlopen

Afgelopen donderdag zijn we gevisiteerd door Health Care Auditing in opdracht van Keurmerk. Keurmerk is een kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken. Praktijken en centra die dit kwaliteitslabel behalen, voldoen aan de hoogste eisen. Vakgroepvoorzitter fysiotherapie en kwaliteitsfunctionaris Tom van t Hof begeleidde de visitatie. Van t Hof over de audit: “We hebben kunnen laten zien dat we op alle vlakken binnen Anna Topsupport de zaken op orde hebben. Van kwaliteitsborging, klanttevredenheid, samenwerking tot zorginnovatie en ontwikkeling, maar ook dossiervoering.”

De audit is zonder kritiekpunten doorlopen, met mooie feedback na afloop. Zo werden we omschreven als een Top Praktijk, een voorbeeld voor andere praktijken. Ze zien ons als een aanwinst voor het kwaliteitslabel Keurmerk. Daar kun je toch alleen maar trots op zijn?

De visitatie is zowel uitgevoerd voor locatie Eindhoven als locatie Geldrop.