St. Anna Logo

Jaarlijks worden er zo’n 1200 sportmedische onderzoeken en inspanningstesten bij TopSupport gedaan. Nicole Verbaarschot (inspanningsfysioloog) en Suzanne Huurman (dokter/clubarts PSV) vertellen daarom graag iets meer over sportmedische onderzoeken.

Sportmedisch onderzoek en sportkeuringen

Bij TopSupport kan iedereen terecht voor een sportmedisch onderzoek of een medische sportkeuring om veilig en verantwoord te sporten. Bekijk hier onze verschillende onderzoeken en keuringen en lees meer over de inhoud van de diverse soorten onderzoeken.

Doel sportmedisch onderzoek

Suzanne: “Een preventief sportmedisch onderzoek is in eerste instantie gericht op gezondheid en het opsporen van eventuele risicofactoren en ziektes. Indien er geen aanwijzingen voor gezondheidsproblemen gevonden worden, gaan we kijken waar er prestatiewinst behaald kan worden. Een preventief sportmedisch onderzoek is bedoeld om te komen tot een veilige en verantwoorde sportbeoefening. De gezondheid en belastbaarheid worden in kaart gebracht, vervolgens wordt op basis hiervan een individueel passend trainingsadvies gegeven."

Voor wie is een sportmedische keuring?

Suzanne: "Iedereen kan direct een sportmedisch onderzoek laten uitvoeren zonder dat er een verwijzing van de huisarts nodig is. Zo zien wij beginnende sporters, intensieve sporters, maar ook aan patiënten met chronische ziekten voor een sportmedisch onderzoek. Daarnaast komen sommige mensen voor een sportmedisch onderzoek in verband met familiare belasting.”

Nicole: “Ongeveer 40% van de keuringen die wij doen, zijn op eigen initiatief van de patiënt als preventief onderzoek. Daarnaast komt ongeveer 40% na verwijzing van de huisarts. De overige 20% die wij onderzoeken zijn topsporters.” In tegenstelling tot wat mensen vaak denken is een sportkeuring dus voor iedereen.

Uitgebreid de tijd

Nicole: “We nemen uitgebreid de tijd voor het onderzoek. Zo heb ik als inspanningsfysioloog bijvoorbeeld 1,5 uur voor een Uitgebreid Sport Medisch Onderzoek. Daarna wordt de uitslag besproken met een sportarts. Hij of zij heeft hiervoor ook nog eens 40 minuten de tijd. Het is fijn dat we ruim de tijd hebben. Je deelt namelijk veel persoonlijke informatie dan is het prettig dat we daar ook de tijd voor kunnen nemen.”

Duidelijkheid over vage klachten

Nicole: “Soms hebben mensen vage en onverklaarbare klachten. Ze denken dan bijvoorbeeld dat ze vermoeid zijn of de conditie is verslechterd. Een onderzoek geeft dan veel inzicht en kan duidelijkheid geven over de oorzaak.”

Vergoeding

Wist je dat een sportmedische keuring soms (deels) wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering? Op de website van Sportzorg is hier veel informatie over te vinden inclusief een overzicht met welke verzekeraars welke bedragen vergoeden. Check het hier.

Meer informatie